Qlik Sense suvestinės lentelė (“Pivot table”)

2019-05-27

Suvestinės lentelė (angl. “Pivot table”) yra daugumai puikiai pažįstamas lentelės tipas, kai vienoje lentelėje eilutėmis ir stulpeliais norima atvaizduoti kelias dimensijas (angl. “Dimensions”) ir rodiklius (angl. “Measures”). Šioje lentelėje galima analizuoti duomenis įvairiais matmenimis vienu metu. Qlik Sense suvestinės lentelės yra interaktyvios – jose esančias dimensijas galima pasižymėti, atlikti paiešką, keisti dimensijų ir rodiklių išdėstymo tvarką bei grupavimo eiliškumą. Veiksmas, kai rodikliai ir dimensijos keičiamos tarp eilučių ir stulpelių, vadinamas suvedimu (angl. “Pivoting”).

Qlik Sense suvestinės lentelės atrodo taip:

Suvestinės lentelės privalumai ir trūkumai

Suvestinės lentelė praverčia, kai vienu metu norima nagrinėti keletą dimensijų ir rodiklių bei jas susidėlioti taip, kad būtų matomi suskaičiuoti rodikliai pagal pasirinktas dimensijas. Dar vienas tokios lentelės privalumas – tai galimybė išskleisti ir detalizuoti tik tas eilutes, kurios yra reikalingos ir įdomios konkrečiai analizei. Tačiau suvestinės lentelė gali atrodyti paini ir komplikuota, o pastebėti įžvalgas akimirksniu irgi gali būti sudėtinga, nes duomenų išraiška joje nėra vizuali, – ko gero, tai būtų pagrindinis suvestinės lentelės trūkumas.

Suvestinės lentelės kūrimo eiga

Naudotojas gali pats susikurti suvestinės lentelę naujame lape, jei tik jam suteiktos teisės tą daryti. Kaip aplikacijos pavyzdį naudosime “BIfree Sales aplikaciją“, skirtą pardavimų analitikai.

Suvestinės lentelė kuriama tokia tvarka:

  1. Atidarykite puslapių peržvalgą aplikacijoje ir spauskite “Create new sheet”: į laukelį “Title” įrašykite savo sugalvotą puslapio pavadinimą. Tuomet atidarykite šį naujai sukurtą puslapį.
  2. Pasirinkite redagavimo režimą, spausdami mygtuką “Edit”.
  3. Iš skilties, esančios kairėje lango pusėje, pasirinkite diagramų sąrašą “Charts”. Išsiskleidusiame sąraše tiesiog su pele tempkite tuščią suvestinės lentelę “Pivot table” į pagrindinį langą ir pakoreguokite jos dydį taip, kad matytųsi visame lape.
  4. Atsidarę “Master items”, pasirinkite “Dimensions” sąrašą. Šiame sąraše rasite visas aplikacijoje naudojamas dimensijas. Jame taip pat veikia paieškos langas. Naudodamiesi paieška, nutempkite reikiamas dimensijas į suvestinės lentelę ir pasirinkite “Add”, pavyzdžiui: Metai, Mėnuo, Klientas, Prekės kategorija.
  5. Pasirinkite rodiklių sąrašą “Measures”. Lygiai tuo pačiu principu išsirinkite norimus rodiklius, pavyzdžiui: Apyvarta ir Bendrasis pelnas.
  6. Esant poreikiui, suvestinės lentelės papildomus parametrus ar papildomą funkcionalumą galite keisti dešinėje lango pusėje esančioje juostoje.

7. Suvestinės lentelė sukurta. Uždarykite redagavimo režimą, spausdami mygtuką “Done”.

 

Suvedimas (Pivoting”)

Kai norima pergrupuoti duomenis, siekiant turėti naują duomenų vaizdą, eilučių ir stulpelių duomenis galima sukeisti vietomis. Tai angliškai vadinama “pivoting”.

Kaip matome pavyzdyje žemiau, dimensijas galime paskirstyti tiesiog pačioje lentelėje taip, kaip reikalinga atliekamai analizei. Taip pat matome, kaip perkeliama Metų ir Mėnesio dimensija ar vietomis sukeičiamos Kliento ir Prekės kategorijos dimensijos (pirma grupuojama pagal Prekės kategoriją, o vėliau informacija detalizuojama pagal Klientą). Pakeitus dimensijų pozicijas, visi rodikliai perskaičiuojami automatiškai. Suvestinės lentelė yra interaktyvi, todėl parinktys atliekamos tiesiogiai joje, pavyzdžiui, pasirenkami keletas ar vienas Klientas ir Metai. Dimensijas galima išdėstyti ir visiškai laisva forma.

Pavyzdyje analizei pasirenkama kiekvienos Prekės kategorijos Apyvarta ir Bendrasis pelnas pagal Klientą.

Visos suvestinės lentelėje atliktos pasirinktys bus matomos ir kituose aplikacijos puslapiuose. Taip galite savarankiškai praturtinti naudojamos aplikacijos vizualizacijas ir pagilinti analitikos scenarijų galimybes.

Daugiau apie Qlik Sense suvestinės lentelę galite pažiūrėti Qlik video. Detalų paaiškinimą anglų kalba galite rasti ir Qlik Pagalbos puslapyje.

Marius Rubinas, Day Q, m.rubinas@dayq.eu